המועצה הישראלית להתנדבות

המועצה הישראלית להתנדבות מובילה את שדה ההתנדבות והמוערבות החברתית בישראל. לשימושכם, ארגז כלים לניהול התנדבות – חרבות ברזל.