הנחיות לעוסקים במיצוי זכויות במפגש מול מי שעברו אירוע טראומטי

בעת הקשה הזו, רבים מתושבי ישראל עסוקים בשאלות הנוגעות למיצוי זכויותיהם או נדרשים למפגש אל מול משרדי הממשלה השונים, רשויות ממשלתיות וגופים העוסקים במתן שירותים וזכויות. להלן מסמך שנועד לתת מידע והמלצות אודות אופן ההתנהלות והתשאול מותאמי-טראומה.