הנחיית רשות המיסים לעמותות וחל"צים בנוגע לגיוס תרומות

רשות המסים פרסמה הנחייה לעמותות וחברות לתועלת הציבור שיש להן אישור לפי סעיף 46 בנוגע לגיוס תרומות ואפשרה להן להרחיב את פעילותן ולגייס תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם הפעילות הזו אינה מוגדרת בתקנון שלהן כמטרה הציבורית. להמשך קריאה