מפגש מקוון בנושא 'ניהול מגוון בזמן מלחמה בדגש על אתגרים בניהול צוותים מגוונים' – יום שני, 06.11.23, בשעה 11:00

מוזמנים ומוזמנות למפגש מקוון בנושא 'ניהול מגוון בזמן מלחמה בדגש על אתגרים בניהול צוותים מגוונים'.

המפגש התקיים ביום שני, 06.11.2023 בין השעות 11:00 – 12:30. למצגת מהמפגש.