מפגש מקוון מיוחד עם מנכ"ל משרד הרווחה והביטחון החברתי – יום ראשון 29.10.23 בשעה 19

מוזמנים למפגש מקוון מיוחד עם מנכ"ל משרד הרווחה והביטחון החברתי, מר ינון אהרוני. להרשמה למפגש