עדכון בעניין מס שכר – תגמולי מילואים

בהמשך לפנייה שנעשתה לרשות המיסים בנושא מס שכר-תגמולי מילואים, להלן התשובה שהתקבלה על ידי מנהלת מחלקת ניכויים בחטיבת השומה וביקורת ברשות המיסים – סכום תגמולי מילואים המשולמים על ידי ביטוח לאומי, גם אם דרך המעסיק, אינם חייבים במס שכר. כמובן שעד גובה התשלום שמשולם על ידי ביטוח לאומי.