פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר עובדים שפונו ולא התייצבו לעבודה

מצורף חוזר רשות המיסים בעניין, כולל רשימת הישובים. בהתאם להחלטות ממשלה על פינוי ישובים בצפון ובעוטף, מעסיקים שעובדיהם גרים בישובים שפונו, יהיו זכאים לפיצוי על שכר ששולם לעובדים אלו בעת העדרותם מהעבודה. המבחן הקובע הוא מקום מגוריו של העובד, ולא מקום העבודה. ללא תשלום שכר לעובדים אלו, המעסיק לא יקבל פיצוי.