קול קורא של קרן תובענות ייצוגיות

הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי חוק תובענות ייצוגיות, מזמינה ארגונים חברתיים העוסקים בהצלת חיים, להגיש בקשות לקבלת כספים, אשר ישמשו לטובת הצלת חיים במהלך המלחמה, באיזורי העימות. לקול קורא