רשות התאגידים יצאה בהנחייה מרחיבה בנוגע לכרטיסי אשראי בעת הזו

רשות התאגידים יצאה בהנחייה מרחיבה בנוגע לכרטיסי אשראי בעת הזו. עמותה המעוניינת להוציא כרטיס אשראי בעת הזו צריכה: לאשר החלטה מפורטת בועד המנהל של הארגון | לשייך את כרטיס האשראי לחשבון העמותה | להחזיק בכרטיס ולבצע פעולות רק ע"י מורשה חתימה | לאשר באופן חודשי את ההוצאות עם מורשה החתימה הנוסף. לפרטים מלאים