מפגש בנושא 'ניהול בעת חירום לחיזוק החוסן הפיננסי'

עוגן ומנהיגות אזרחית קיימו מפגש בנושא 'ניהול בעת חירום לחיזוק החוסן הפיננסי של הארגון'.

לצפייה במפגש: חלק א' בנושא תכנית מנט-אור | חלק ב' בנושא אשראי ותרחישי תקציב