AgingIL כל היוזמות לאזרחים הוותיקים במקום אחד

קהילת החדשנות AgingIL הקימה אתר לריכוז כל המידע החיוני הנוגע לסיוע לאזרחים הוותיקים בעת תקופת הלחימה. יש לכם מידע חיוני או יוזמה הקשורה במתן סיוע לאזרחים ותיקים? היכנסו לאתר