Code for Israel – בקשה לתמיכה טכנולוגית בגופים חברתיים בשעת חירום

ארגון Code for Israel הוא תנועת מתנדבים של ההייטק הישראלי שבשגרה פועלים לפיתוח והטמעה של פתרונות טכנולוגיים לגופים חברתיים. הארגון מתגייס ותורם מהיכולות הטכנולוגיות שלו כדי לסייע לטובת צרכים ויוזמות הצפים מהשטח במצב החירום. להגשת בקשה