דרכי פניה בהמשך למפגשי השיח הרב מגזרי עם ארגוני החברה האזרחית

בהמשך למפגשים שנערכו במסגרת השיח הרב מגזרי עם ארגוני החברה האזרחית, להלן כתובות מיילים עבור פניות:

  • משרד הרווחה והביטחון החברתי: mankal@molsa.gov.il
  • המוסד לביטוח לאומי: Table@nioi.gov.il
  • משרד הבריאות, אגף הרכש: sherut1@moh.gov.il
  • משרד העלייה והקליטה: Mankal@moia.gov.il
  • משרד המשפטים: binak@justice.gov.il