הודעה בדבר דחיית מועדי הגשת דיווחים לשנת 2022, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2024

רשמת העמותות וההקדשות מודיעה כי על מנת להקל על העמותות והחברות לתועלת הציבור אישור ניהול תקין, אשר טרם עלה בידן להגיש הבקשה, ניתנת בזאת ארכה נוספת להגשת הדיווחים עד ליום 15 בדצמבר 2023, מאחר שמצב החירום טרם הסתיים.

ארכה זו חלה גם על עמותות אשר קיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (לשנים 2023-2024) אשר מחויבות בהגשת הדיווחים על פי החוק לשנת 2022, כתנאי להמשך תוקפו של אישור ניהול תקין לשנת 2024.

להודעה המלאה של רשמת העמותות וההקדשות לחצו כאן.