הודעה בדבר הארכת מועד הגשת הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת 2022

משרד החשב הכללי באוצר מודיע על הארכה נוספת במועד הגשת הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת 2022.

מתוך ההכרה בפעילותם החשובה של מוסדות הציבור בתקופה זו, וכן ההבנה כי המצב הביטחוני מייצר עבורם קושי רב, ניתנת הארכה נוספת להשלמת הגשת הדו"ח האמור עד ליום 15.12.2023 לכל המאוחר.

להודעה המלאה של משרד החשב הכללי לחצו כאן.