הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפד-2023

ועדת הכספים של הכנסת דנה בהצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפד-2023, ובין היתר נדון נושא התמיכות לעמותות המגזר השלישי. מנכ"ל מנהיגות אזרחית, רון ברקאי, השתתף בדיון. ראו כאן את דבריו של רון.

לוועדה המלאה ראו כאן.