קול קורא והנחיות להגשת בקשה לתמיכה בוועדת העזבונות לשנת 2024

שימו לב, נציגי ונציגות עמותות וארגונים:

הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה מתכבדת להודיע בזאת שביום א' בכסלו תשפ"ד (14/11/2023), פורסמו קול קורא והנחיות הוועדה להגשת בקשות לתמיכה בפרויקטים לשנת התמיכה 2024.

התאריך האחרון להגשת בקשות הוא: י"ב בטבת תשפ"ד (24/12/2023), עד השעה 12:00 בצהריים.

לפרטים המלאים ולהגשת בקשה לחצו כאן