קול קורא לטובת הלנה ומתן שירותי רווחה למפונים בעלי מוגבלויות או בני נוער בסיכון מפונים עקב המלחמה

קול קורא מספר 72/2023 – לטובת הלנה ומתן שירותי רווחה למפונים בעלי מוגבלויות או בני נוער בסיכון מפונים עקב המלחמה.

הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו בתובענות ייצוגיות מזמינה עמותות וגופים מאוגדים ללא מטרות רווח, להגיש בקשות לקבלת כספים עד סך של 2,999,917 ₪ לגופים אשר ילינו ויספקו שירותי רווחה ייעודיים לאנשים עם מוגבלות או לנוער בסיכון, אשר נאלצו להתפנות מבתיהם באיזור דרום או צפון הארץ בעקבות המלחמה.

טרם הגשת הבקשה, יש לעיין בנוהל הוועדה ולהוריד את המסמכים המלאים והמחייבים של הקול הקורא באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי >> בקישור הזה.

בקשות יש להגיש באמצעות טופס מקוון המופיע באתר הוועדה. תאריך אחרון להגשת בקשה: 30.11.23.

לקריאת הקול הקורא המלא לחצו כאן.