תמיכת חירום ביוזמות חברתיות – הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית לארץ ישראל מבקשת להרחיב את הסיוע הניתן על ידה באמצעות תמיכת חירום ביוזמות חברתיות אשר פועלות לחיזוק החוסן הקהילתי.

התמיכות יינתנו ליוזמות התומכות בצורה ישירה בחיזוק החוסן הקהילתי, עונות על צורך ברור בעקבות הלחימה (מענה מיידי או מתמשך) ובעלות היתכנות לביצוע מהיר או מיידי, הן של יזמים פרטיים והן של עמותות והתארגנויות חברתיות.

ראו את הפרטים מלאים והדרכים להגשת בקשה כאן.