הרשמה לשיח רב מגזרי עם מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, ירונה שלום | יום רביעי, 14.2.2024, בשעה 16:00

מפגש נוסף בסדרת השיח הרב מגזרי של אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, הפעם עם מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, ירונה שלום. המפגש מיועד לארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 14.2.2024, בשעה 16:00, ב-ZOOM.